آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نگراني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را نگران ببينيد، نشانه‏ى آن است كه بعد از پايان مشكلات روزهاى خوشى را خواهيد گذراند.

www.aradpardaz.com