آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوجوان

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب نوجوانى را ببينيد، به اين معنا است كه كارهاى سختى را انجام مى‏دهيد. اگر خواب ببينيد كه به نوجوانى چيزهايى را ياد مى‏دهيد، به اين معنا است كه دلبسته‏ى جنس مخالف مى‏شويد.

www.aradpardaz.com