آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پخت وپز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

خواب آشپزي ، براي زنان ، علامت نداشتن حامي است و اينكه بايد از فرزندان خود بيشتر مراقبت كنند .

www.aradpardaz.com