آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آدم کشي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده‏ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد داشت.

www.aradpardaz.com