آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خاک اره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن خاك اره در خواب ، علامت آن است كه اشتباهات اندوهبار باعث پريشاني شما خواهد شد .

www.aradpardaz.com