آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قهرماني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن قهرماني در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با رفتار پسنديده خود علاقة كسي را به خود جلب مي كنيد .

www.aradpardaz.com