آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

استراحت

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب خود را مشغول استراحت ديديد، نشانگر سعادت و خوشبختى است.

www.aradpardaz.com