آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برانکار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى برانكار در خواب، بيانگر بروز مشكلات است.

www.aradpardaz.com