آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پاسپورت

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پاسپورت در خواب، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوب و يا رفتن به مسافرت است.

www.aradpardaz.com