آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شمش طلا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن شمش طلا در خواب ، نشانة آينده اي چشمگير است .

www.aradpardaz.com