آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب معدني

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آب معدنى در خواب، به معنى اوقات سالم و خوش است. هم چنين نوشيدن آب معدنى گازدار، به معناى اين است كه شما نمى‏توانيد از چيزهاى دلربا و زيبا و چشمگير صرف نظر كنيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب آب معدنى بخوريد، نشانگر اين است كه بخت يار شما خواهد شد و فرصت‏هاى بسيار خوب و طلايى در زندگى به دست خواهيد آورد.

 

www.aradpardaz.com