آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ذ >

ذرت پخته

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است كه آگاهي و مطالعه و برنامه ريزي درست براي آينده ، شما را به پيشرفت مي رساند .

www.aradpardaz.com