آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خال سياه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن خالهاي سياه بر تن كسي در خواب ، علامت بيمار شدن و اختلافات خانوادگي است .

www.aradpardaz.com