آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انبر آتش

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن انبر آتش در خواب، به اين معنا است كه بايد با اعتماد به نفس بيشترى به انجام كارها بپردازيد.

www.aradpardaz.com