آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بند لباس

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى بند لباس در خواب، بيانگر داشتن روابط دوستانه است. اگر خواب ببينيد كه بند لباس مى‏خريد، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.

www.aradpardaz.com