آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پاک نويس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

پاك نويس نوشته‏اى در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه از انجام كارهايتان نتيجه‏ى مطلوبى به دست نمى‏آوريد. اگر دخترى در خواب مشغول پاك نويس نامه‏اى باشد، يعنى بر سر موضوعى با نامزدش دچار اختلاف مى‏شود.

www.aradpardaz.com