آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پرتو نور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

صحبت از پرتو نور در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه از لحاظ روحى دچار آشفتگى خواهيد شد.

www.aradpardaz.com