آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پرهيزکار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه در زندگى پرهيزكار هستيد، به اين معنى است كه به تمام اهدافتان مى‏رسيد.

www.aradpardaz.com