آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تيز کردن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب خود را مشغول تيز كردن چاقو ببينيد، يعنى موضوعى موجب خشم شما مى‏گردد.

www.aradpardaz.com