آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آتش دوزخ

 

ليلا برايت مى‏گويد:

آتش دوزخ، نشانهء بدشانسى در كار است.

www.aradpardaz.com