آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آکواريوم

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آکواريوم : غم وغصه ، بزودي با مشکلاتي مواجه خواهيد شد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آكواريوم در خواب، به معنى ناراحتى و دردسر مى‏باشد. اگر ماهى يا جانور خزنده‏اى را كه در آكواريوم ديديد، معنى آن اين است كه شانس بسيار بزرگى به شما روى كرده است. اگر خودتان را ديديد كه در آكواريوم مشغول شنا هستيد، علامت آن است كه خطرى بسيار خطرناك شما را تهديد مى‏نمايد

www.aradpardaz.com