آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آتش نشاني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آتش‏نشانى در خواب، به معنى اين است كه شما دچار دردسر بسيار بزرگى مى‏شويد.

www.aradpardaz.com