آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت گردو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهايي دلپذير و كسب سعادت در زندگي است .

 

www.aradpardaz.com