آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سياه سرفه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد فرزندتان مبتلا به سياه سرفه گشته است ، علامت ابتلاء بيماري خفيف است . اين خواب نشانة تفاهم و هماهنگي ميان اعضاي خانواده نيز هست .

www.aradpardaz.com