آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اردک ماهي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن اردك ماهى در خواب، معنايش اين است كه شما را به مهمانى دعوت مى‏كنند.

www.aradpardaz.com