آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اسب سواري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن اسب سوار در خواب براى زن‏ها و دخترها، نشانه‏ى يك عشق مخفيانه است و براى مردها، شنيدن اخبار مهم است.

www.aradpardaz.com