آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بوکس بازي

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن بازى بوكس در خواب، بيانگر داشتن اختلاف با ديگران است. اگر در خواب خودتان مشغول بازى بوكس باشيد، يعنى بايد براى رسيدن به آرزوهايتان تلاش بيشترى نماييد. شكست در بازى بوكس، نشانه‏ى آن است كه با يكى از اطرافيانتان دعوا مى‏گيريد. پيرورزى در بازى بوكس، بيانگر موفقيت در انجام كارهاى مشكل است.

www.aradpardaz.com