آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تارک دنيا

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد تارك دنيا شده‏ايد، يعنى به خاطر اشتباهى دچار ناراحتى مى‏شويد.

www.aradpardaz.com