آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

ترقه بازي

 

اچ ميلر مى‏گويد:

ترقه بازى در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

www.aradpardaz.com