آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تورم لوزه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

متورم شدن لوزه در خواب، بيانگر انجام كارهاى خسته‏كننده است. اگر در خواب لوزه‏ى كسى را متورم ببينيد، يعنى بيمارى شما را تهديد مى‏كند.

www.aradpardaz.com