آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حمام بخار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است كه دوستاني بداخلاق و گله مند خواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد از حمام بخار بيرون مي آييد ، علامت آن است كه تمامي نگرانيهاي شما موقتي خواهد بود .

www.aradpardaz.com