آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دست پر مو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر دست خود را در خواب پوشيده از مو ببينيد ، علامت آن است كه بر عليه مردمي بيگناه توطئه مي چينيد و كساني با هوشياري نقشه هاي شما را پيش از عملي شدن نقش بر آب مي سازند .

www.aradpardaz.com