آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نجيب زاده

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن نجيب‏زادگان در خواب، علامت رسيدن به مقامات بالا است.

www.aradpardaz.com