آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوار باند

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن باند در خواب، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

www.aradpardaz.com