آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تيمارستان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تيمارستان : غمي بزرگ

 

هانس كورت مى‏گويد:

مشاهده‏ى تيمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ى بروز بيمارى و مشكلات است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن تيمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به بيماريي مبتلا خواهيد شد ، يا در روابط شكست خواهيد خورد ، بايد تلاش كنيد با تفكر بر اين مشكلات فايق شويد .

www.aradpardaz.com