آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اردوي کار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در اردويي مشغول كار هستيد ، علامت آن است كه اتفاقي تلخ براي شما پيش خواهد آمد.

www.aradpardaz.com