آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پاکت نامه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پاكت نامه در خواب ، علامت شنيدن خبرهاي مأيوس كننده و غم انگيز است .

www.aradpardaz.com