آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ظ >

ظروف چيني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن ظروف چيني در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهايي خوب براي پيشرفت و رسيدن به موفقيت در زندگي است .

2ـ ديدن ظروف كثيف يا شكسته در خواب ، علامت آن است كه اشتباهأ مورد آزار و اهانت ديگران واقع خواهيد شد .

www.aradpardaz.com