آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تشيع جنازه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب تشيع جنازه كسى را ديديد، به اين معنا است كه در كارى سود فراوانى نصيب شما مى‏شود و يا اين كه عده‏اى به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شوند.

www.aradpardaz.com