آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوار پارچه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن نوار پارچه‏اى در خواب، بيانگر شادى و سرور است.

www.aradpardaz.com