آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت شمامه

 

دليل كند بر مردي تيز دولت و محتشم، لكن زود هلاك شود.

www.aradpardaz.com