آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حشرات موذي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن حشرات موذي هنگام خزيدن در خواب ، علامت آن است كه خود را از شر بيماري و دردسرهاي فراوان زندگي خلاص خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com