آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ميوه فروشي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن ميوه فروشي در خواب ، علامت آن است كه براي جبران زيان سخت كار مي كنيد ، و دست به معاملات ناموفقي مي زنيد .

www.aradpardaz.com