آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آخرين وداع

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

آخرين وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

www.aradpardaz.com