آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اکسير حيات

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب چيزى به عنوان اكسير حيات مشاهده نموديد، بدين معنا است كه براى رسيدن به زندگى بهتر تلاش مى‏كنيد.

www.aradpardaz.com