آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چاقو تيز کن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن چاقوتيزكن درخواب ، علامت آن است كه براي به ثمر رساندن وظايف خود بايد بيشتر از حد معمول دقت كنيد . احتمالاً به سفري پر اضطراب خواهيد رفت .

www.aradpardaz.com