آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انبار آذوقع

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن انبار آذوقع در خواب، نشانه‏ى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

www.aradpardaz.com