آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تزريق واکسن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

تزريق واكسن، نشانه‏ى آن است كه از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعيف ناراحت شده و سعى داريد تا از آنان حمايت كنيد.

www.aradpardaz.com