آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آثار باستاني

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر آثار باستانى را در خواب ببينيد، بدين معنى است كه تا زمان زيادى شادى و خوشحالى براى شما به دست نخواهد آمد.

www.aradpardaz.com