آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اتاق کنفرانس

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اتاق كنفرانس در خواب، بدين معنا است كه در آينده با افرادى برخورد مى‏كنيد كه براى شما ارزش خاصى خواهند داشت.

www.aradpardaz.com